Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Procedura pomiaru dużych wartości rezystywności skrośnej materiałów dielektrycznych stałych na przykładzie kablowego polietylenu izolacyjnego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

129

Signature of printed version

DrOIN 534

On-line catalog

to2003029188

First review

Józef Kędzia

Place

Opole, Polska

Date

05.09.2002

Language

polish

Second review

Hanna Mościcka-Grzesiak

Place

Poznań, Polska

Date

05.09.2002

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.10.2002

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.