Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Procedura pomiaru dużych wartości rezystywności skrośnej materiałów dielektrycznych stałych na przykładzie kablowego polietylenu izolacyjnego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

129

Signature of printed version

DrOIN 534

On-line catalog

to2003029188

First review

Józef Kędzia

Place

Opole, Polska

Date

05.09.2002

Language

polish

Second review

Hanna Mościcka-Grzesiak

Place

Poznań, Polska

Date

05.09.2002

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.10.2002