Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania zjawisk przepływowych gaz-ciecz w zmodyfikowanym absorberze rozpryskowym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

93

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 530

Katalog on-line

to2003029194

Pierwsza recenzja

Czesław Oleśkowicz-Popiel

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.09.2002

Język

polski

Druga recenzja

Stanisław Witczak

Miejsce

Opole, Polska

Data

20.09.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.10.2002