Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Transmisja i odbiór wybranych kodów kratowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

114

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 517

Katalog on-line

to2003029169

Pierwsza recenzja

Andrzej Dąbrowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

12.05.2002

Język

polski

Druga recenzja

Krzysztof Wesołowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.05.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.06.2002