Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Stabilność ruchu pojazdu samochodowego w ujęciu teorii procesów nieustalonych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

194

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 514

Katalog on-line

to2003029173

Pierwsza recenzja

Michał Ciałkowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.06.2002

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Maria Romaniszyn

Data

14.06.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.07.2002