Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie charakterystyk prądowych do diagnostyki olejów smarowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Current Characteristics Application for Lubricating Oils Diagnostics

Language

polish

Number of pages

161

Signature of printed version

DrOIN 506

On-line catalog

to2003029180

First review

Marian Szczerek

Date

25.06.2002

Language

polish

Second review

Wiesław Zwierzycki

Place

Poznań, Polska

Date

27.06.2002

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.07.2002