Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda współczynników wrażliwości i funkcji cieplnych w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

150

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 492

Katalog on-line

to2002020271

Pierwsza recenzja

Leon Bogusławski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

22.02.2002

Język

polski

Druga recenzja

Krzysztof Grysa

Miejsce

Kielce, Polska

Data

14.01.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.04.2002