Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kompleks kurkuminy z niklem jako potencjalny katalizator w procesach elektroutleniania alkoholi alifatycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

120

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 487

Katalog on-line

to2002020266

Pierwsza recenzja

Elżbieta Frąckowiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.04.2002

Język

polski

Druga recenzja

Wiesław Wasiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.04.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.05.2002