Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie przepływu pełnym przekrojem roztworów środków powierzchniowo czynnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

234

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 483

Katalog on-line

to2002020257

Pierwsza recenzja

Zdzisław Kembłowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

25.01.2002

Język

polski

Druga recenzja

Jan Szymanowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.11.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.03.2002