Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jacek Różański

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

jacek.rozanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 47

ORCID

0000-0001-7464-7315

ResearcherID

H-7831-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (22)

Książki (2)

Raporty (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)