Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania obciążalności ruchowej systemów z komutacją rozgałęźną w sieciach z integracją usług

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

127

Signature of printed version

DrOIN 462

On-line catalog

to2002020246

First review

Andrzej Jajszczyk

Date

06.12.2001

Language

polish

Second review

Wojciech Kabaciński

Place

Poznań, Polska

Date

06.09.2001

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.01.2002