Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

maciej.stasiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 05

ResearcherID

I-3950-2014

ORCID

0000-0002-6572-6246

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (29)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)