Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

maciej.stasiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 05

ORCID

0000-0002-6572-6246

ResearcherID

I-3950-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (34)

Rozdziały (25)

Raporty (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (37)