Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zależność zjawisk przedwyładowczych natury elektronowej emisji polowej od ciśnienia gazów resztkowych w komorze próżniowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

127

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 435

Katalog on-line

to2002020138

Pierwsza recenzja

Bolesław Mazurek

Data

04.08.2001

Język

polski

Druga recenzja

Zdzisław Załucki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

27.08.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.09.2001