Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania dynamicznych oddziaływań systemów sufitów chłodzących na ich sprawność użytkową i komfort cieplny w klimatyzowanych pomieszczeniach

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

96

Signature of printed version

DrOIN 422

On-line catalog

to2001009846

First review

Halina Koczyk

Second review

Bogdan Mizieliński

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.06.2001

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.