Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Oznaczanie talu w glebach i wodzie metodą woltamperometrii pulsowej różnicowej w układzie przepływowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

101

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 400

Katalog on-line

to2001009824

Pierwsza recenzja

Aleksander Ciszewski

Język

polski

Druga recenzja

Wiesław Żyrnicki

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

23.02.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.04.2001