Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Włodzimierz Zembrzuski

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

wlodzimierz.zembrzuski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 06

ResearcherID

M-2274-2014

ORCID

0000-0002-1439-0316

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska