Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Parametry fizyko-mechaniczne iłów warwowych z doliny Strumienia Junikowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich wytrzymałości na ścinanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Physical and mechanical parameters of varved clay from the Junikowski Stream Valley with specific consideration of their shear strength

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • siły warwowe
  • paramtery fizyko-mechaniczne
  • wytrzymałość na ścinanie
EN
  • varved clays
  • physical and mechanical parameters
  • shear strenght
Liczba stron

210

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1894

Katalog on-line

to201899828

Uwagi

W opisie pracy podano podwójne dziedziny nauki wg klasyfikacji OECD (Nauki o ziemi i o środowisku) i dyscypliny nauki wg klasyfikacji KBN (Geologia).

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Maciej Kordian Kumor

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

13.11.2017

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Jędrzej Wierzbicki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.12.2017

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.03.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo