Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Parametry fizyko-mechaniczne iłów warwowych z doliny Strumienia Junikowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich wytrzymałości na ścinanie

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Physical and mechanical parameters of varved clay from the Junikowski Stream Valley with specific consideration of their shear strength

Language

polish

Keywords
PL
  • siły warwowe
  • paramtery fizyko-mechaniczne
  • wytrzymałość na ścinanie
EN
  • varved clays
  • physical and mechanical parameters
  • shear strenght
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów fizyko-mechanicznych iłów warwowych, występujących w południowo-zachodniej części Poznania, w centralnej części doliny Strumienia Junikowskiego. Dla badanych gruntów oznaczono podstawowe parametry fizyczne oraz parametry wytrzymałościowe. Pomiary wytrzymałości na ścinanie wykonywano w aparacie bezpośredniego ścinania na próbkach gruntów z warstw jasnych i oddzielnie z warstw ciemnych. Badania prowadzono na próbach o nienaruszonej strukturze i próbkach przygotowanych z past gruntowych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że grunty tworzące warstwy jasne i ciemne posiadają zbliżone wartości wilgotności, którym odpowiadają różne stany fizyczne. Wyniki badań wykazały, że wytrzymałość na ścinanie iłów warwowych zależy od wytrzymałości każdej z warstw oraz pozwoliły określić opór na ścinanie układu warstw. Wyniki wartości średnich parametrów wytrzymałościowych wyznaczonych oddzielnie dla gruntów z warstw jasnych i ciemnych, porównano z wartościami normowymi gruntów spoistych oznaczonych symbolem „C” i „D” (PN-81/B-03020) oraz z wynikami badań z dwóch innych obszarów występowania iłów warwowych w Polsce.

EN The results of laboratory testing performed to determine physical and mechanical parameters of varved clay from the central section of the Junikowski Stream Valley in the south-western part of Poznan are presented in this thesis. Basic physical (i.e. index) and mechanical (i.e. strength) parameters were determined for the tested soil. The shear strength of clay was determined in the direct shear apparatus on samples prepared from separated light and dark layers. The tests were carried out on undisturbed soil samples and a fully remoulded clay paste. Based on the test results of index parameters, it was concluded that soils consisting of light and dark layers are characterised by similar moisture contents, which correspond to different physical states. The test results showed that the shear strength of varved clay depends on the strength of each individual layer and they allowed determination of the shear resistance of the layered soil structure. The mean values of shear strength parameters determined separately for soils from light and dark layers were compared with the standard strength parameters of cohesive soils type ‘C’ and ‘D’ (PN-81/B-03020) and with the test results of varved clay from two other locations in Poland.

Number of pages

210

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1894

On-line catalog

to201899828

Comments

W opisie pracy podano podwójne dziedziny nauki wg klasyfikacji OECD (Nauki o ziemi i o środowisku) i dyscypliny nauki wg klasyfikacji KBN (Geologia).

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maciej Kordian Kumor

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

13.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jędrzej Wierzbicki

Place

Poznań, Polska

Date

15.12.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.03.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.