Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

A study of potential toxic effects of designed ionic liquids on bacterium Pseudomonas putida and embryos of the zebrafish (Danio rerio) as model organisms

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Badanie potencjalnych efektów toksycznych wybranych cieczy jonowych z zastosowaniem bakterii Pseudomonas putida i embrionów danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmów modelowych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ionic liquids
  • zebrafish (Danio rerio) embryos
  • Pseudomonas putida
  • ionic liquid toxicity
  • quaternary ammonium salts
PL
  • ciecze jonowe
  • embriony danio pręgowanego
  • Pseudomonas putida
  • czwartorzędowe sole amoniowe
  • toksyczność cieczy jonowych
Streszczenie

EN The intention of this work is to provide information about toxic impacts of herbicidal ammonium-based ionic liquids and their precursors in terms of their possible use as an alternative to common herbicides (2,4-D, MCPA, MCPP, dicamba). The bacterium Pseudomonas putida and embryos of the zebrafish (Danio rerio) as model organisms for assessment of potential toxic effects including adaptive mechanisms on the level of the cellular membrane have been chosen.Furthermore, this work aims to provide innovative studies on zebrafish embryos and present the changes in phospholipid fatty acid composition as a possible biomarker of toxic effect.The results of this work can be used in the design processes of novel herbicidal ionic liquids and in the prediction of their passible negative influence on the environment.

PL Celem badań było dostarczenie informacji o toksyczności i adaptacji środowiskowej w stosunku do herbicydowych, amoniowych cieczy jonowych i ich prekursorów pod kątem ich możliwego wykorzystania jako alternatywy dla powszechnie stosowanych herbicydów (2,4-D, MCPA, MCPP, dicamba). Do badań wybrano bakterię glebową Pseudomonas putida i embriony danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmy modelowe do oceny potencjalnych skutków toksycznych, w tym adaptacyjnych mechanizmów na poziomie błony komórkowej. Ponadto, celem pracy było dostarczenie innowacyjnych badań nad embrionami danio pręgowanego i przedstawienie zmian w składzie kwasów tłuszczowych we frakcji fosfolipidów jako możliwego biomarkera toksycznego efektu.Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas projektowania nowych herbicydowych cieczy jonowych jak i przy przewidywaniu ich negatywnego wpływu na środowisko.

Liczba stron

109

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1895

Katalog on-line

to201899831

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Małgorzata Barańska

Miejsce

Kraków, Polska

Data

11.01.2018

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Joanna Surmacz-Górska

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

13.01.2018

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.03.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia