Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bogdan Wyrwas

PBN ID

1709635

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW Punktacja IF Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Indeksowane w WoS