Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bogdan Wyrwas

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

bogdan.wyrwas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 06

PBN ID

1709635

ORCID

0000-0002-4791-5318

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS