Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie funkcji cieplnych do wybranych zagadnień cieplnych i przepływowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

91

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 375

Katalog on-line

to2001009787

Pierwsza recenzja

Wojciech Osmólski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.10.2000

Język

polski

Druga recenzja

Jan Taler

Miejsce

Kraków, Polska

Data

04.11.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.11.2000