Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Intensyfikacja odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w złożach oksydacyjnych filtrów pośpiesznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

209

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 365

Katalog on-line

to2001027556

Pierwsza recenzja

Hanna Majcherek

Druga recenzja

Krystyna Olańczuk-Neyman

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.12.2000