Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda zintegrowanego projektowania zębatych reduktorów przemysłowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

167

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 364

Katalog on-line

to2001009789

Pierwsza recenzja

Karol Nadolny

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.09.2000

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Wróbel

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.06.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.12.2000