Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ścienne grzejniki hypokaustyczne dla budynków o niskim zużyciu energii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

83

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 345

Katalog on-line

to2001009774

Pierwsza recenzja

Stanisław Mańkowski

Druga recenzja

Janusz Wojtkowiak

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2000