Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ścienne grzejniki hypokaustyczne dla budynków o niskim zużyciu energii

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

83

Signature of printed version

DrOIN 345

On-line catalog

to2001009774

First review

Stanisław Mańkowski

Second review

Janusz Wojtkowiak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

2000