Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie procesów informacyjnych do zarządzania jakością wytwarzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

111

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 336

Katalog on-line

to00009568

Pierwsza recenzja

Jerzy Łunarski

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

10.04.2000

Język

polski

Druga recenzja

Władysław Mantura

Miejsce

Poznań, Polska

Data

08.04.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2000