Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Architektura willowa Romów polskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

346

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 311; DrOIN 312

Katalog on-line

to00009437

Uwagi

brak zgody na udostępnianie

Pierwsza recenzja

Marian Fikus

Druga recenzja

Stanisław Latour

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1999