Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

piotr.marciniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 19

ResearcherID

F-9765-2014

ORCID

0000-0002-4404-1184

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS