Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

piotr.marciniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 19

ORCID

0000-0002-4404-1184

ResearcherID

F-9765-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (37)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (85)

Recenzje prac dyplomowych (126)