Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Projektowanie elementów z materiałów porowatych z wykorzystaniem metod nośności granicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

103

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 304

Katalog on-line

to00009445

Pierwsza recenzja

Marian Dudziak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.05.1999

Język

polski

Druga recenzja

Jan Szlagowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

24.05.1999

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.06.1999