Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Rafał Mostowski

Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

rafal.mostowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 57

ResearcherID

P-6464-2014

Rozprawa doktorska