Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Oksyalkilenowanie niskocząsteczkowych alkoholi alifatycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

113

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 301

Katalog on-line

to00009440

Pierwsza recenzja

Jerzy Myszkowski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

07.05.1999

Język

polski

Druga recenzja

Juliusz Pernak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.04.1999

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.06.1999