Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

juliusz.pernak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 82

ORCID

0000-0001-5101-8196

ResearcherID

M-1695-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (81)

Rozdziały (10)

Raporty (18)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (27)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (64)

Recenzje prac dyplomowych (21)

Wyniki (99)