Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka ustalania kolejności montażu części i zespołów maszyn z wykorzystaniem teorii grafów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

114

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 272

Katalog on-line

to99009302

Pierwsza recenzja

Józef Matuszek

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Data

01.09.1998

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Wieczorowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.08.1998

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.09.1998