Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Symulacja stanów pracy prądnicy indukcyjnej w ujęciu polowym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

137

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 244

Katalog on-line

to98010053

Pierwsza recenzja

Krzysztof Kluszczyński

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

15.05.1998

Język

polski

Druga recenzja

Zbigniew Stein

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.05.1998

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.06.1998