Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Formy kwadratowe do jednoznacznego ujęcia polowego sił i momentów ponderomotorycznych w przetwornikach elektromechanicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

134

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 220

Katalog on-line

to2002020531

Pierwsza recenzja

Lech Nowak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.01.1998

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Zakrzewski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

13.01.1998

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.02.1998