Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

wieslaw.lyskawinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 81

PBN ID

2334294

ResearcherID

M-2152-2014

ORCID

0000-0002-6483-3322

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS