Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

wieslaw.lyskawinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 81

ORCID

0000-0002-6483-3322

ResearcherID

M-2152-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (29)

Rozdziały (5)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (27)

Recenzje prac dyplomowych (52)