Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda oznaczania niejonowych surfaktantów łącząca schemat rozdziału procedury BiAS z pośrednią metodą tensammetryczną

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

261

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 198

Katalog on-line

to2002020515

Pierwsza recenzja

Andrzej Olszanowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.04.1997

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Sykut

Miejsce

Lublin, Polska

Data

02.04.1997

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.05.1997