Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Efektywne algorytmy odbioru sygnałów i estymacji parametrów kanału w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

105

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 126072

Katalog on-line

to2002020519

Pierwsza recenzja

Andrzej Dąbrowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

26.09.1996

Język

polski

Druga recenzja

Paweł Szulakiewicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.10.1996

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1996