Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ czasu ustalania na właściwości układów analogowych z czasem dyskretnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

90

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 125581

Katalog on-line

to2002027387

Pierwsza recenzja

Marek Domański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.05.1996

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Napieralski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

05.05.1996

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1996