Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wykorzystanie relacji przewyższania jako modelu preferencji w dialogowych metodach wielokryterialnego programowania matematycznego z graficznym interfejsem

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

133

Signature of printed version

DrOIN 124316

On-line catalog

to2002020482

First review

Jan Węglarz

Place

Poznań, Polska

Date

04.05.1995

Language

polish

Second review

Andrzej Wierzbicki

Place

Warszawa, Polska

Date

11.05.1995

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1995

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.