Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Problematyka zgodności modelowania przęseł płytowo-belkowych z wynikami badań

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The issue of the slab-beam spans modeling compliance with the results of the research

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wiadukt
  • przęsło płytowo-belkowe
  • obciążenie próbne
  • identyfikacja
  • modelowanie
EN
  • viaduct
  • slab-beam span
  • load test
  • identification
  • modelling
Liczba stron

174

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1870

Katalog on-line

to20181012

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Kazimierz Furtak

Miejsce

Kraków, Polska

Data

23.08.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Adam Podhorecki

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

20.04.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Trzecia recenzja

Wojciech Siekierski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

24.05.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.11.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: konstrukcje inżynierskie