Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Problematyka zgodności modelowania przęseł płytowo-belkowych z wynikami badań

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The issue of the slab-beam spans modeling compliance with the results of the research

Language

polish

Keywords
PL
  • wiadukt
  • przęsło płytowo-belkowe
  • obciążenie próbne
  • identyfikacja
  • modelowanie
EN
  • viaduct
  • slab-beam span
  • load test
  • identification
  • modelling
Abstract

PL W pracy omówiono zagadnienia związane z problematyką tworzenia modeli obliczeniowych płytowo-belkowych wiaduktów drogowych. Dla dziesięciu wybranych wiaduktów przeprowadzono szczegółową analizę czynników mogących mieć wpływ na zgodność modelowania numerycznego z wynikami badań. Na podstawie wyników badań betonu realizowanych podczas budowy wiaduktów określono wpływ rzeczywistych cech betonu na wartości ugięć przęseł. Analizie poddano także wpływ elementów niekonstrukcyjnych takich jak: kapy chodnikowe oraz nawierzchnia, a dla wiaduktów żelbetowych przeanalizowano wpływ zarysowania konstrukcji. Wykonane analizy pozwoliły na przedstawienie algorytmu obliczania ugięć przęseł płytowo-belkowych na potrzeby próbnych obciążeń statycznych oraz sformułowanie wskazówek przydatnych podczas tworzenia modeli obliczeniowych.

EN This paper discusses issues related to the problems of creating computational models of slab-beam bridge. Ten overpasses were selected and examined in order to deliver a detailed analysis of the factors which can affect the compliance of numerical modeling with the outcomes of test results. Based on the results of concrete examination carried out during the construction of the overpasses, the effect of the actual characteristics of concrete on the deflection of spans was established. The influence of structural elements such as pavement plates and surface has been examined. Moreover, the concrete overpasses were analyzed to determine the influence of the delineation of the construction. The conducted analysis enabled to develop the algorithm for calculating deflections of slab-beam spans for the purpose of static load tests and formulation of useful set of guidance to create computational models.

Number of pages

174

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1870

On-line catalog

to20181012

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Kazimierz Furtak

Place

Kraków, Polska

Date

23.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Adam Podhorecki

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

20.04.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Wojciech Siekierski

Place

Poznań, Polska

Date

24.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: konstrukcje inżynierskie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.