Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie i optymalizacja wielokryterialna funkcjonowania systemów transportowych komunikacji miejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

252

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 123789

Katalog on-line

to2002027384

Pierwsza recenzja

Wojciech Osmólski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

30.12.1994

Język

polski

Druga recenzja

Wojciech Tarnowski

Miejsce

Koszalin, Polska

Data

24.12.1994

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1994