Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jacek Żak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

jacek.zak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 30

ORCID

0000-0001-5698-561X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Artykuły (26)

Rozdziały (9)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)