Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ związków chloru na zdolność sorpcji pary wodnej przez produkt końcowy reakcji odsiarczania spalin metodą suszenia rozpyłowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

66

Signature of printed version

DrOIN 122441

On-line catalog

to2002020461

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1994