Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ związków chloru na zdolność sorpcji pary wodnej przez produkt końcowy reakcji odsiarczania spalin metodą suszenia rozpyłowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

66

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 122441

Katalog on-line

to2002020461

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1994