Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Racjonalizacja zużycia energii w ruchu miejskim elektrycznych szynowych pojazdów trakcyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

133

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 121245

Katalog on-line

to2002020446

Pierwsza recenzja

Wojciech Lipiński

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

08.11.1992

Język

polski

Druga recenzja

Stanisław Rawicki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.04.1993

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1993