Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Maria Zielińska-Nawrowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

maria.zielinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 89

ORCID

0000-0001-5753-5215

ResearcherID

N-2469-2014

Artykuły (15)

Rozdziały (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (71)

Recenzje prac dyplomowych (47)