Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ orientacji strukturalnej na właściwości cieplne poliamidu 6

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

157

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 120558

Katalog on-line

to2002020436

Pierwsza recenzja

Stanisław Mazurkiewicz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

15.06.1992

Język

polski

Druga recenzja

Aleksander Żuk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

26.06.1992

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1992