Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do optymalizacji tablic decyzyjnych oraz do analizy wielokryterialnych problemów decyzyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

146

Signature of printed version

DrOIN 119425

On-line catalog

to2002020424

First review

Andrzej Ameljańczyk

Place

Warszawa, Polska

Date

07.02.1992

Language

polish

Second review

Adam Mrozek

Place

Gliwice, Polska

Date

27.01.1992

Language

polish

Third review

Jan Węglarz

Place

Poznań, Polska

Date

21.02.1992

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1991

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.