Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Structure and properties of isotactic polypropylene modified with siloxane-silsesquioxane resin and sorbitol derivatives

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Struktura i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego żywicami siloksanowo-silseskwioksanowymi i pochodnymi sorbitoli

Language

english

Keywords
EN
  • polypropylene
  • siloxane-silsesquioxane resin
  • sorbitol derivatives
  • nucleation
PL
  • polipropylen
  • żywica siloksanowo-silseskwioksanowa
  • pochodne sorbitoli
  • nukleacja
Abstract

EN This study details new polypropylene-based materials containing a siloxane-silsesquioxane resin functionalized with phenyl groups and two types of sorbitol derivatives, namely 1,3:2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol, Millad 3988 (DMDBS), and 1,2,3-tridesoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]nonitol sorbitol, Millad NX8000 (NX8000). The aim is to investigate the influence of such additives on the crystallization behavior and morphology, as well as on mechanical properties of isotactic polypropylene nucleated with the modified sorbitols, as a function of the molecular characteristics of both the sorbitol derivative and phenyl siloxane-silsesquioxane resin. The goal is to develop an iPP-based formulation which crystallization kinetics is tailored to extrusion processing, in order to optimize material properties without enhancement of production costs.

PL W niniejszej pracy opisano kompozycję polimerową wytworzoną na bazie polipropylenu i zawierającą żywicę siloksanowo-silseskwioksanową funkcjonalizowaną grupami fenylowymi oraz dwa rodzaje sorbirolu, tj. 1,3:2,4-bis(3,4-dimetylbenzyliden)sorbitol, Millad 3988 (DMDBS) i 1,2,3-trietoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)metylen]nonitol sorbitol, Millad NX8000 (NX8000). Głównym celem pracy było określenie wpływu zastosowanych addytywów na proces krystalizacji, morfologię oraz właściwości mechaniczne izotaktycznego polipropylenu nukleowanego modyfikowanymi sorbitolami. Natomiast, celem aplikacyjnym było wytworzenie kompozytu na osnowie polipropylenu charakteryzującego się specyficzną kinetyką krystalizacji, dostosowaną do procesu wytłaczania, i polepszonymi właściwościami mechanicznymi bez konieczności zwiększania kosztów produkcji.

Number of pages

45

OECD domain

materials engineering

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 1875

On-line catalog

to20181016

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Aleksander Prociak

Place

Kraków, Polska

Date

15.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Joanna Ryszkowska

Place

Warszawa, Polska

Date

12.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: kinetyka krystalizacji tworzyw polimerowych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.