Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka wieloregułowego harmonogramowania przepływu produkcji w systemie produkcyjnym ze zidentyfikowanym zasobem krytycznym

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Methodology of Multi-Rule Production Flow Scheduling in a Production System with an Identified Critical Resource

Language

polish

Number of pages

149

Signature of printed version

DrOIN 1858

On-line catalog

to20189991

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji.

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Olaf Ciszak

Place

Poznań, Polska

Date

09.10.2017

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Bożena Skołud

Place

Gliwice, Polska

Date

18.09.2017

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: planowanie i sterowanie produkcją

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.