Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Hydrothermal synthesis of selected inorganic compounds using spongin-based scaffolds

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Hydrotermalna synteza wybranych związków nieorganicznych z zastosowaniem nośników na bazie sponginy

Language

english

Keywords
EN
  • spongin
  • hydrothermal synthesis
  • extreme biomimetics
  • thermal stability
  • biocomposites
PL
  • spongina
  • synteza hydrotermalna
  • ekstremalna biomimetyka
  • stabilność termiczna
  • biokompozyty
Abstract

EN The presented doctoral dissertation is focused on utilization on novel organic-inorganic spongin-based materials, using hydrothermal synthesis as a main tool for their preparation. The utilized materials as well as applied hydrothermal conditions were exploited with regards to Extreme Biomimetics – a new scientific approach which aims to bring together broad variety of extreme (from the biological point of view) chemical reactions with templates of biological origin, and to develop the next generation of hybrid composites with novel enhanced properties. Spongin, as a thermally and chemically stable protein of marine origin, was isolated from a skeleton of marine demosponge Hippospongia communis, commonly known as bath sponge. Its remarkable thermostability allowed to use the biomaterial in hydrothermal conditions, which mimic extreme environment of hydrothermal vents. Importantly, hydrothermal method is widely accepted as efficient, cost-effective and in agreement with principles of "green chemistry".

PL Przedstawiona rozprawa doktorska skupia się na wykorzystaniu nowatorskich organiczno-nieorganicznych materiałów bazujących na sponginie, wykorzystując syntezę hydrotermalną jako główne narzędzie do ich otrzymywania. Zastosowanie wybranych materiałów oraz warunków hydrotermalnych wpisuje się w nurt ekstremalnej biomimetyki – nowego naukowego podejścia, które ma na celu połączenie różnorodnych ekstremalnych reakcji chemicznych (z biologicznego punku widzenia) z matrycami pochodzenia biologicznego, tak aby doprowadzić do rozwoju następnej generacji kompozytów hybrydowych o nowych właściwościach. Spongina, jako termicznie i chemiczna stabilna proteina, została wyizolowana ze szkieletu gąbki morskiej z gatunku Hippospongia communis, powszechnie rozpoznawanej jako gąbka kąpielowa. Jej niezwykła stabilność termiczna pozwoliła na wykorzystanie tego biomateriału w warunkach hydrotermalnych, które imitują ekstremalne środowisko kominów hydrotermalnych. Ponad to, metoda hydrotermalna jest szeroko akceptowana jako efektywna, tania i zgodna z zasadami "zielonej chemii".

Number of pages

172

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1859

On-line catalog

to20189996

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Urszula Narkiewicz

Place

Szczecin, Polska

Date

20.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Wojciech Święszkowski

Place

Warszawa, Polska

Date

22.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.