Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

teofil.jesionowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 20

ORCID

0000-0002-7808-8060

ResearcherID

N-1623-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (276)

Rozdziały (176)

Książki (1)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (20)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)

Promotorstwo prac dyplomowych (186)

Recenzje prac dyplomowych (39)

Wyniki (10)