Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Automatic vision quality enhancement of CCTV data

Authors

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Automatyczna poprawa jakości wizyjnej danych CCTV

Language

english

Keywords
EN
  • image processing
  • image quality enhancement
  • CCTV
  • image denoising
  • dynamic range increase
PL
  • przetwarzanie obrazów
  • poprawa jakości obrazów
  • CCTV
  • odszumianie obrazów
  • poszerzanie zakresu dnamicznego
Abstract

EN In this dissertation the analysis and development of digital image processing methods are considered. Firstly, the current state of knowledge about closed-circuit television (CCTV) systems, their types, features and image quality limitations are described. Secondly, two methods that increase the quality and usefulness of images obtained from monitoring systems, especially under insufficient lighting, are described. The proposed denoising method works iteratively and adaptively using closed loop control and noise profiles. It combines the advantages of median and averaging filters. The proposed method for increasing of local dynamic range of images uses contrast and luminance changes in high dynamic range images (HDR) and works like the local tone map operator. Effectiveness of the proposed solutions was experimentally confirmed using real test images. The achieved results are compared with state-of-the-art methods and prove the high utility of the proposed solutions.

PL Rozprawa dotyczy zagadnień związanych z analizą i rozwojem metod cyfrowego przetwarzania obrazów. Najpierw przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczącej systemów monitoringu wizyjnego (CCTV), ich typów, cech oraz ograniczeń. Następnie zaproponowano dwie metody poprawiające jakość i użyteczność obrazów pochodzących z takich systemów, szczególnie gdy rejestracji dokonuje się w niedostatecznych warunkach oświetleniowych. Opracowana metoda odszumiania działa iteracyjnie i adaptacyjnie wykorzystując zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego oraz profile szumu. Łączy w sobie zalety filtrów medianowych i uśredniających. Metoda lokalnego poszerzania zakresu dynamicznego wykorzystuje zmiany kontrastu i jasności w obrazie o poszerzonym zakresie dynamicznym (HDR), będąc operatorem mapowania tonalnego. Efektywność zaproponowanych rozwiązań przebadano eksperymentalnie używając rzeczywistych obrazów testowych. Uzyskane rezultaty porównano z opisanymi w literaturze wykazując wysoką skuteczność opracowanych rozwiązań.

Number of pages

200

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1861

On-line catalog

to20189997

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Materka

Place

Łódź, Polska

Date

25.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz P. Zieliński

Place

Kraków, Polska

Date

07.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: systemy wizyjne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.